Regulamin wynajmu LUX APARTMENT i LUX MARINA

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu „LUX Apartment” i „LUX Marina” położonych w Sopocie przy ul. Monte Cassino 39, zwanych dalej apartamentami. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

Rezerwacja i warunki wynajmu LUX Apartment  i LUX Marina – plik PDF do pobrania

 

Rozdział I. Rezerwacja apartamentu

1. Dokonanie rezerwacji apartamentu dokonuje się:
a) poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.luxapartment.com.pl lub
b) poprzez wysłanie na adres agata@luxapartment.com.pl wiadomości z zapytaniem o dostępność apartamentu w wybranym terminie lub
c) poprzez portale internetowe na których zamieszczona jest nasza oferta takie jak booking.com.
2. Po otrzymaniu przez nas poprawnie wypełnionego formularza z zamówieniem lub po otrzymaniu wiadomości z zapytaniem zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności apartamentu i terminu. W przypadku dostępności apartamentu, zostanie przesłane Najemcy potwierdzenie rezerwacji na podany w formularzu adres email, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Najemcę w formularzu lub zapytaniu adres mailowy w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 72 godziny od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki stanowiącej 30% całej należności na rachunek wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zaliczki.
4. Pozostałą kwotę Najemca zobowiązany jest wpłacić na nasz rachunek bankowy w wysokości 70% w terminie do trzech dni przed datą rozpoczęcia wynajmu.
5. Najemca ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi Wynajmującego drogą e-mail. Odwołanie rezerwacji co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu jest bezkosztowe. Przy odwołaniu rezerwacji w terminie poniżej 30 dni przed deklarowanym przyjazdem Najemca ponosi koszty wpłaconej zaliczki tj. 30% wartości zamówienia. Za niedojazd Najemca jest obciążany 100% wartości zamówienia.
6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
7. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa pod warunkiem dostępności apartamentu w wybranym przez Najemcę terminie.
8. W razie odwołania rezerwacji przez Wynajmującego Najemca otrzyma zwrot zaliczki w pełnej wysokości.
9. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie swoich danych (imię, nazwisko, adres). W przypadku firm, konieczna będzie nazwa firmy, adres i nr NIP.
10. Opłata za najem apartamentu zawiera:
– pobyt w apartamencie zadeklarowanej przez Najemcę we wstępnej rezerwacji liczby osób w okresie potwierdzonym w informacji zwrotnej
– sprzątanie końcowe
– pakiet startowy: cztery rolki papieru toaletowego, jedna rolka ręcznika papierowego, jedna kostka myjąca do zmywarki na każdy dzień pobytu (dotyczy tylko LUX APARTAMNET), jeden pojemnik mydła w płynie
– dwa ręczniki/osobę (mały i duży na każdą zadeklarowaną osobę)
– podatek.

Do opłat związanych z pobytem w apartamencie doliczana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 4,20 pln za osobę, za dobę.

11. Istnieje możliwość zamówienia usługi dodatkowego sprzątania według cen znajdujących się na stronie www.luxapartment.com.pl .
12. Zamówienie usługi dodatkowego sprzątania możliwe jest podczas pobytu w apartamencie. W tym celu należy skontaktować się z Wynajmującym telefonicznie co najmniej 24 godziny przed planowanym wykonaniem usługi. Płatność należy uregulować gotówką z osobą sprzątającą, która jest upoważniona do tych czynności przez Wynajmującego.
13. Istnieje możliwość zamówienia tzw. pakietu dla dziecka, w skład którego wchodzi wanienka, krzesełko do karmienia oraz łóżeczko turystyczne, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.luxapartment.com.pl. Wskazana w cenniku cena obejmuje pełen pakiet akcesoriów, nie ma możliwości wynajęcia pojedynczych sprzętów. Zamówienia pakietu dla dziecka należy dokonać wraz z dokonywaniem rezerwacji apartamentu.
14. Do kwoty najmu doliczana jest kaucja w kwocie 800 pln – LUX APARTMENT, 450 pln – LUX MARINA, zwracana w ciągu 7 dni od dnia wykwaterowania Najemcy z apartamentu. W razie konieczności zapłaty kosztów naprawy dokonanych przez Najemcę zniszczeń lub pokrycia innych kosztów, w których mowa w rozdziale III niniejszego Regulaminu Wynajmujący dokona potrąceń z pobranej kaucji. Jeśli kwota kaucji nie wystarczy na pokrycie kosztów, w o których mowa w rozdziale III Regulaminu, Najemca zobowiązuje się do dokonania stosownej dopłaty w dniu wykwaterowania z apartamentu.

Płatność za dodatkowe usługi winna być regulowana przelewem na konto, jeśli zamawiane są przed przyjazdem Najemcy, w razie zamówienia podczas pobytu Najemcy w apartamencie gotówką do rąk Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Rozdział II. Zakwaterowanie i wykwaterowanie z apartamentu

1. Zakwaterowanie i opuszczenie apartamentu odbywa się zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej. Dlatego też najpóźniej dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt w celu ustalenia orientacyjnej godziny przyjazdu, wtedy też przekazujemy Najemcy numer telefonu do osoby, która wprowadzi Najemcę do apartamentu.
2.
a) LUX APARTMENT – W dniu przyjazdu Najemca otrzyma drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms jednorazowy kod do klucza elektronicznego do drzwi wejściowych apartamentu, który jest aktywny w czasie trwania rezerwacji. Po tym terminie elektroniczny zamek automatycznie się blokuje.
Najemca otrzyma również drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms kod PIN do drzwi wejściowych na klatkę do kamienicy.
Zabronione jest przekazywanie tych kodów, zarówno do drzwi wejściowych apartamentu jak i do wejścia na klatkę do kamienicy, osobom innym niż wynajmujące lokal.
Ponieważ zamek elektroniczny bywa zawodny osoba upoważniona przy Wynajmującego przekazuje Najemcy również klucz do drzwi wejściowych do apartamentu, który Najemca zobowiązany jest nosić ze sobą w razie awarii.
Za zgubienie klucza do drzwi wejściowych do apartamentu Najemca jest obciążany 50 pln.
b) LUX MARINA – W dniu przyjazdu Najemca otrzyma od osoby upoważnionej przez
Wynajmującego klucz do drzwi wejściowych apartamentu, który zobowiązany jest zwrócić przy wykwaterowaniu w dniu wyjazdu.
Najemca otrzyma również drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms kod PIN do drzwi wejściowych na klatkę do kamienicy.
Zabronione jest przekazywanie tych kodów, zarówno do drzwi wejściowych apartamentu jak i do wejścia na klatkę do kamienicy, osobom innym niż wynajmujące lokal.
Za zgubienie klucza do drzwi wejściowych do apartamentu Najemca jest obciążany 50 pln.
3. Doba hotelowa w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia.
Istnieje możliwość wydłużenia doby, o ile pozwala na to kalendarz rezerwacji w apartamencie. Wydłużenie doby hotelowej do dwóch godzin jest bezpłatne. Powyżej dwóch godzin wydłużenie doby hotelowej jest dodatkowo płatne, koszt takiej usługi wynosi tyle co koszt opłaty za kolejną dobę pobytu.
4. W dniu przyjazdu należy się skontaktować z Wynajmującym lub osobą przez niego upoważnioną aby ustalić godzinę przekazania apartamentu.
5. Dzień przed planowanym opuszczeniem apartamentu prosimy o kontakt z w celu ustalenia godziny wykwaterowania z apartamentu.
6. Wykwaterowanie z apartamentu nastąpi w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Rozdział III. Ogólne warunki wynajmu

1. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia dokonane w apartamencie i jego wyposażeniu. Fakt dokonanych zniszczeń zostanie udokumentowany przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną obecną przy wykwaterowaniu. Za wyrządzone szkody Najemca zostanie obciążony kosztami przywrócenia apartamentu do stanu poprzedniego. Płatność za wyrządzone szkody nastąpi w dniu wykwaterowania.
2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 Wynajmujący apartament lub osoba przez niego upoważniona zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
3. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Wynajmujący informuje, iż budynek jest monitorowany.

5. W apartamencie może zamieszkiwać wyłącznie liczba osób zadeklarowanych przez Najemcę przy dokonywaniu rezerwacji, nie więcej niż 6 – LUX APARTMENT, nie więcej niż 4 – LUX MARINA. W sytuacji kiedy liczba osób w apartamencie będzie przekraczała wcześniej ustaloną Najemca zostanie obciążony kwotą 200 pln – LUX APARTMENT, 100 pln – LUX MARINA, za każdą dodatkową osobę za dobę. Po godzinie 22.00 w apartamencie nie mogą przebywać osoby obce tzn. inne niż te których ilość zadeklarował Najemca.
Przyjazd mniejszej ilości osób niż zadeklarowana w rezerwacji nie powoduje obniżenia ceny.
6. Dzieci poniżej lat 18 mogą przebywać w apartamencie tylko pod opieką dorosłych.
7. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W apartamencie zainstalowane są czujniki przeciwpożarowe oraz czujniki dymu. Za każdorazowe uruchomienie alarmu przeciwpożarowego z winy Najemcy jest on obowiązany ponieść karę w wysokości 500 pln płatną do rąk Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
8. Wynajmujący nie wyraża zgody na pobyt zwierząt domowych w apartamencie.
9. W przypadku opuszczenia apartamentu przed planowanym terminem wyjazdu Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane, a wcześniej opłacone dni.
10. Najemca może korzystać ze sprzętów zainstalowanych lub pozostawionych do użytku w apartamencie takich jak np.: sprzęt AGD, TV itp., zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Za rzeczy pozostawione w apartamencie Wynajmujący nie odpowiada.

12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w czasie pobytu związane z remontami, hałasem, brakiem dostawy mediów itp. nie spowodowanymi z winy Wynajmującego.
13. Dokonując rezerwacji apartamentu, Najemca akceptuje wszystkie powyższe warunki rezerwacji i pobytu.

Dokonując rezerwacji apartamentu wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie Waszych danych osobowych w naszej bazie klientów. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwieniu przy kolejnych rezerwacjach oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.